Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Κηρύσσοντας ο κ. Πρόεδρος την έναρξη της συζήτησης του 5ου θέματος ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο που είπε τα εξής:

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010:

«1. Κάθε δήμος μπορεί να συνιστά ή να έχει:

α) Έως δύο (2) νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ένα για τους τομείς αρμοδιοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και παιδείας και ένα για τους τομείς πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος, όπως αυτοί προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει. Εάν ο δήμος διαθέτει κοινωφελή επιχείρηση τότε μπορεί να έχει έως ένα (1) νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

Στους δήμους με πληθυσμό άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων, μπορεί να λειτουργούν έως δύο (2) νομικά πρόσωπα για καθέναν από τους τομείς αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

β) Ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για τη διοίκηση και διαχείριση ζώνης λιμένα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.»

 Στο πρώτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 102 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι τα δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που έχουν συσταθεί από δήμο ή κοινότητα που συνενώνεται, περιέρχονται αυτοδικαίως στο νέο δήμο από την έναρξη λειτουργίας του.

 Επιπλέον στην παρ.2 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που περιέρχονται στο νέο δήμο σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.3852/2010, συγχωνεύονται υποχρεωτικά σε ένα νομικό πρόσωπο για καθέναν από τους τομείς αρμοδιότητας που προβλέπονται στην περίπτωση α΄ της παρ.1. του άρθρου 103 του Ν.3852/2010.

Ειδικά για τις σχολικές επιτροπές, αυτές συγχωνεύονται σε δύο νομικά πρόσωπα, ένα για τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και ένα για τις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στους δήμους με πληθυσμό άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων μπορεί να συσταθούν αντίστοιχες σχολικές επιτροπές για καθεμία δημοτική κοινότητα. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία των σχολικών επιτροπών, την κατανομή των πιστώσεων, τον τρόπο και τη διαδικασία πραγματοποίησης, δικαιολόγησης και ελέγχου των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η απόφαση του Υπ. ΥΠΕΣΑΗΔ Αριθμ. Πρωτ.: 8440/24.02.2011 «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών», σύμφωνα με την παρ 1 του άρθρου 1 της οποίας ορίζονται τα εξής σχετικά με τη διοίκηση των σχολικών επιτροπών:

«Στη διοίκηση των Σχολικών Επιτροπών που προκύπτουν από την συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 και αποτελούμενη από 5 έως 15 μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του ΚΔΚ, ορίζονταισδήποτε:

-         Τουλάχιστον δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα.

-         Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.

-         Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.

-         Κατά τις συνεδριάσεις των Σχολικών Επιτροπών, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου».

  Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/23.12.2008 τεύχος Α΄): «1. Τα δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα διοικούνται από το διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε έως δεκαπέντε μέλη, τα οποία μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας, δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι και δημότες ή κάτοικοι που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, ανάλογα με το σκοπό του νομικού προσώπου, καθώς και ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων του νομικού προσώπου, εφόσον αυτό απασχολεί περισσότερους από δέκα (10) εργαζομένους. Ο ανωτέρω εκπρόσωπος προτείνεται από τη γενική συνέλευση των τακτικών υπαλλήλων εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που θα αποσταλεί η σχετική πρόσκληση. Ένα τουλάχιστον εκ των μελών του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται από τη μειοψηφία του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Εάν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι περισσότερα από πέντε (5), δύο (2) τουλάχιστον από αυτά ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Είναι δυνατόν η μειοψηφία αντί δημοτικού ή κοινοτικού συμβούλου να ορίσει ως εκπρόσωπο της δημότη ή κάτοικο, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν ορίσει συμβούλους, δημότες ή κατοίκους, ή εκείνοι που έχουν οριστεί παραιτηθούν, χωρίς να αντικατασταθούν, μετέχουν σύμβουλοι, δημότες ή κάτοικοι που ορίζονται από την πλειοψηφία. Στις περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο λειτουργεί στην περιφέρεια τοπικού διαμερίσματος ένα μέλος προτείνεται από το οικείο συμβούλιο. Μετά τον ορισμό των μελών το δημοτικό συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση που μέλος έχει ορισθεί, από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της Κοινότητας, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και πρόεδρος αντιστοίχως, του διοικητικού συμβουλίου.

Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου ορίζεται με την απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με απόφαση δημοτικού συμβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον αντιπρόεδρο.»

 

Με την παρ.4 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής:

«4.Με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών ορίζονται το όνομα, ο σκοπός, η διοίκηση, η περιουσία και οι πόροι του νομικού προσώπου που προκύπτει από τη συγχώνευση. Η πράξη αυτή μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από τον οικείο δήμο. Στην ίδια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ορίζεται το διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει. Μέχρι τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης του δημοτικού συμβουλίου παρατείνεται αυτοδικαίως η θητεία των μελών των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων που περιέρχονται στο νέο δήμο.»

 Ο Δήμος Βισαλτίας προέκυψε από τη συνένωση των Δήμων Αχινού,Βισαλτίας,Νιγρίτας και Τραγίλου.

 Στους ανωτέρω πρώην Δήμους και νυν Δημοτικές Ενότητες είχαν συσταθεί και λειτουργούν οι κάτωθι δέκα έξι (16) σχολικές επιτροπές Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης:

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

 

 1. 1η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
 2. 2η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
 3. 3η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
 4. 4η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
 5. 5η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
 6. 9η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΝΘΗΣ
 7. 10η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΕΡΠΝΗΣ
 8. 11η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΕΡΠΝΗΣ
 9. 13η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ

 

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

 

 1. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
 2. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
 3. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΕΡΓΗΣ

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΓΙΛΟΥ

 1. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΒΗΡΩΝ
 2. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ
 3. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΙΝΟΥ

 

 1. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ- ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΙΤΟΧΩΡΙΟΥ

 

Κατόπιν όλων των παραπάνω που ισχύουν για την συγχώνευση όλων των υφιστάμενων Ν.Π.Δ.Δ. των νέων Δήμων σε ένα ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ για τον Δήμο Βισαλτίας τα εξής:

-Τη συγχώνευση των δεκαέξι (16) Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τη σύσταση μίας (1) Σχολικής Επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης η οποία θα καλύπτει όλες τις σχολικές μονάδες του Δήμου Βισαλτίας με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βισαλτίας».

 

Παρακάτω παρατίθεται το σχέδιο συστατικής πράξης του προτεινόμενου νέου Νομικού προσώπου που διανεμήθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους:

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

1. Συστήνουμε στο Δήμο Βισαλτίας ίδιο Νομικό Πρό­σωπο Δημοσίου Δικαίου με την

επωνυμία «Σχολική Επι­τροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου

Βισαλτίας»

Η έδρα θα βρίσκεται στη Νιγρίτα.

2. Ορίζουμε ως σκοπούς του Νομικού Προσώπου:Τη διαχείριη των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τη­λεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κλπ)

 Την εκτέλεση έργων για επισκευή και συντήρηση των σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, χρηματικού ορίου που θα επιτρέπεται με τις εκάστοτε Υπουργικές αποφάσεις

 Την αποκατάσταση φθορών και ζημιών των επίπλων, εξοπλισμού και γενικά των διδακτηριακών εγκαταστά­σεων

 Τη φροντίδα και την υποβολή εισηγήσεων προς τις αντίστοιχες Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων των Σχολικών μονάδων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις σχολικές βιβλιοθήκες και γενικά με όλα τα μέσα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία τους

 Την ενδεχόμενη ανάθεση της λειτουργίας του σχο­λικού κυλικείου και τη διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση αυτού Τη λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για την στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχο­λικών μονάδων.

3. Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι:

α) Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Βισαλτίας.

β) Η ετήσια επιχορήγηση του Κράτους.

γ)Οι κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες

δ) Οι πρόσοδοι από την περιουσία του.

4. Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από (9) εννιαμελές Δι­οικητικό Συμβούλιο το οποίο   μαζί με τους αναπληρωτές του ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο κατά την ακόλουθη διάκριση :

α)Δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους από την πλειοψηφία

β)Δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους από την μειοψηφία

γ)Δύο(2) Διευθυντές / ντριες Δημοτικών Σχολείων (εκ των 5 αρχαιοτέρων)

δ) Έναν Διευθυντή / ντρια ενός Νηπιαγωγείου (εκ των 5 αρχαιοτέρων)

ε)Έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδε­μόνων των Δημοτικών Σχολείων και αν δεν υπάρχει τέτοιος σύλλογος, από ένα δημότη και γονέα με τον αναπληρωτή του.

στ) Έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδε­μόνων των Νηπιαγωγείων του Δήμου Βισαλτίας και αν δεν υπάρχει τέτοιος σύλλογος, από ένα δημότη και γονέα με τον αναπληρωτή του.

Μετά τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου ακολουθεί τη δημοτική περίοδο και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου διοικητι­κού συμβουλίου. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των κα­θηκόντων τους.

 5. Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε άλλη δημόσια

αρχή από τον Πρόεδρο του και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον

Αντιπρόεδρο αυτού.

6.Το νέο Νομικό πρόσωπο που δημιουργείται, από τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης στην εφημερίδα τις κυβερνήσεως υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συγχωνευθέντων σχολικών επιτροπών εξομοιούμενο με καθολικό διάδοχο.

 1. 7. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί­ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Βισαλτίας οικονομικού έτους 2011 στον Κ.Α. 00.6711.01 του σκέλους των εξόδων όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 105.290,05 € και   ανάλογη πίστωση θα προβλέπεται και για τα επόμενα έτη.

Η απόφαση αυτή μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από τον Δήμο Βισαλτίας.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:Με βάση όλα τα παραπάνω για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης προτείνω τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας κ.κ.ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟ και ΔΟΒΑ ΧΑΡΙΣΗ με αναπληρωτές τους επίσης τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας κ.κ.ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ και ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.

Ως Πρόεδρο προτείνω τον δ.σ.κ. ΔΟΒΑ ΧΑΡΙΣΗ και ως Αντιπρόεδρο τον Αντιδήμαρχο κ. ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟ.

ΜΗΚΑ:Θεωρώ ότι για την Σχολική Επι­τροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου

Βισαλτίας το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να είναι 11μελές,όπου να συμμετέχουν 5 Δ/ντές Σχολικών Μονάδων και 3 δημοτικοί σύμβουλοι.

Όσον αφορά σε δημοτικό σύμβουλο από την παράταξή μας προτείνω την δ.σ.κ.ΜΠΑΝΤΗ ΘΩΜΑΗ.

Στη συνέχεια ο κ.Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο ν’αποφασίσει σχετικά.

 Το Δημοτικό Συμβούλιο,αφού έλαβε υπόψη του

 • την εισήγηση του κ.Δημάρχου,
 • την παρ.1 του άρθρου 102 και τις παρ.1, 4 & 3 του άρθρου 103 του Ν.3852/10
 • την παρ.1 του άρθρου 240 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 • την απόφαση του Υπ. ΥΠΕΣΑΗΔ Αριθμ. Πρωτ.: 8440/24.02.2011 «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»
 • τις δεκαέξι (16) σχολικές επιτροπές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούσαν στο Δήμο

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Α)Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 102 και 103 του Ν.3852/2010 των κάτωθι δεκαέξι (16) Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με την επωνυμία:

1)1η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

2) 2η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

3) 3η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

4) 4η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

5) 5η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

6) 9η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΝΘΗΣ

7)10η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΕΡΠΝΗΣ

8)11η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΕΡΠΝΗΣ

9)13η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ

10)ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

11)ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

12)ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΕΡΓΗΣ

13)ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΒΗΡΩΝ 

14)ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ

15)ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ

16)ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ- ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΙΤΟΧΩΡΙΟΥ

και τη σύσταση ενός (1) νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου στο Δήμο Βισαλτίας με την επωνυμία : «Σχολική Επι­τροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βισαλτίας».

Έδρα του νέου Νομικού Προσώπου ορίζεται η   Νιγρίτα.

Β)Εγκρίνει τη συστατική πράξη του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου στο Δήμο Βισαλτίας με την επωνυμίαΣχολική Επι­τροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βισαλτίας» στο σύνολο των επτά (7) άρθρων της .

Η συστατική πράξη έχει ως εξής:

 1. Συστήνεται στο Δήμο Βισαλτίας ίδιο Νομικό Πρό­σωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επι­τροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βισαλτίας».

Η έδρα θα βρίσκεται στη Νιγρίτα.

 

2. Ορίζονται ως σκοποί του Νομικού Προσώπου:

 Η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τη­λεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κλπ)

 Η εκτέλεση έργων για επισκευή και συντήρηση των σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, χρηματικού ορίου που θα επιτρέπεται με τις εκάστοτε Υπουργικές αποφάσεις

 Η αποκατάσταση φθορών και ζημιών των επίπλων, εξοπλισμού και γενικά των διδακτηριακών εγκαταστά­σεων

 Η φροντίδα και την υποβολή εισηγήσεων προς τις αντίστοιχες Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων των Σχολικών μονάδων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις σχολικές βιβλιοθήκες και γενικά με όλα τα μέσα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία τους

 Η ενδεχόμενη ανάθεση της λειτουργίας του σχο­λικού κυλικείου και τη διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση αυτού

 Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για την στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχο­λικών μονάδων.

 

3. Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι:

α) Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Βισαλτίας. 

β) Η ετήσια επιχορήγηση του Κράτους.

γ)Οι κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες

δ) Οι πρόσοδοι από την περιουσία του.

4. Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από (9) εννιαμελές Δι­οικητικό Συμβούλιο το οποίο   μαζί με τους αναπληρωτές του ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο κατά την ακόλουθη διάκριση :

α)Δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους από την πλειοψηφία

β)Δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους από την μειοψηφία

γ) Δύο(2) Διευθυντές / ντριες Δημοτικών Σχολείων (εκ των 5 αρχαιοτέρων)

δ) Έναν Διευθυντή / ντρια ενός Νηπιαγωγείου (εκ των 5 αρχαιοτέρων)

ε)Έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδε­μόνων των Δημοτικών Σχολείων και αν δεν υπάρχει τέτοιος σύλλογος, από ένα δημότη και γονέα με τον αναπληρωτή του.

στ) Έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδε­μόνων των Νηπιαγωγείων του Δήμου Βισαλτίας και αν δεν υπάρχει τέτοιος σύλλογος, από ένα δημότη και γονέα με τον αναπληρωτή του.

Μετά τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου ακολουθεί τη δημοτική περίοδο και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου διοικητι­κού συμβουλίου. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των κα­θηκόντων τους.

5.Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε άλλη δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο αυτού.

6.Το νέο Νομικό πρόσωπο που δημιουργείται, από τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης στην εφημερίδα τις κυβερνήσεως υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συγχωνευθέντων σχολικών επιτροπών εξομοιούμενο με καθολικό διάδοχο.

7.Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί­ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Βισαλτίας οικονομικού έτους 2011 στον Κ.Α. 00.6711.01 του σκέλους των εξόδων όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού   105.290,05 € και             ανάλογη πίστωση θα προβλέπεται και για τα επόμενα έτη.

Γ)Συγκροτεί το 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο της «Σχολικής Επι­τροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βισαλτίας» το οποίο απαρτίζεται από:

 

α)Δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους από την πλειοψηφία

β)Δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους από την μειοψηφία

γ)Δύο(2) Διευθυντές / ντριες Δημοτικών Σχολείων (εκ των 5 αρχαιοτέρων)

δ) Έναν Διευθυντή / ντρια ενός Νηπιαγωγείου (εκ των 5 αρχαιοτέρων)

ε)Έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδε­μόνων των Δημοτικών Σχολείων και αν δεν υπάρχει τέτοιος σύλλογος, από ένα δημότη και γονέα με τον αναπληρωτή του.

στ) Έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδε­μόνων των Νηπιαγωγείων του Δήμου Βισαλτίας και αν δεν υπάρχει τέτοιος σύλλογος, από ένα δημότη και γονέα με τον αναπληρωτή του.

 Ειδικότερα ορίζει τα κάτωθι μέλη:

 α)Τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας κ.κ.ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟ και ΔΟΒΑ ΧΑΡΙΣΗ με αναπληρωτές τους επίσης τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας κ.κ.ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ και ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.

Ως Πρόεδρο προτείνω τον δ.σ.κ. ΔΟΒΑ ΧΑΡΙΣΗ και ως Αντιπρόεδρο τον δ.σ.κ.  ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟ.

 β)Τους δύο (2) δημοτικούς συμβούλους της μειοψηφίας κ.κ. ΜΠΑΝΤΗ ΘΩΜΑΗ και ΒΑΔΙΚΟΛΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟ με αναπληρωτές τους αντίστοιχα τους δ.σ.της μειοψηφίας κ.κ. ΚΟΥΤΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟ και ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟ.

 Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο δ.σ. κ. ΔΟΒΑΣ ΧΑΡΙΣΗΣ και Αντιπρόεδρος ο Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Δ)Εξουσιοδοτεί τον κ.Δήμαρχο για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

 

-Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο.

--Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας, η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 66.Α/2011