Τουρισμός

Σημεία Ενδιαφέροντος
Σημεία Ενδιαφέροντος
Αρχαιολογικός χώρος Τέρπνης
 Η αρχαία θέση της Τερπνής βρίσκεται γύρω από την ακρόπολή της, που σήμερα λέγεται «Παλαιόκαστρο», περίπου 4 χιλιόμετρα από τη σημερινή της θέση. Στον περιβάλλοντα χώρο της περιοχής έχουν γίνει σημαντικότατες ανασκαφές,  οι οποίες ανέδειξαν έναν ιδιαίτερο αρχαιολογικό πλούτο και παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον.  Η αρχαία ονομασία της Τερπνής ήταν κατά πάσα πιθανότητα «Κάστρο», όνομα που […]
O ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ