Δημοτικό Συμβούλιο

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2019-2023.ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

Ο Δήμος