Ιστορία

17 Φεβρουαρίου 1913. Η ιστορική μάχη στην Τέρπνη Σερρών
Ανάμεσα στον πρώτο και στον δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο, ο Βουλγαρικός και ο ελληνικός στρατός βρίσκονταν σε επαφή σε ένα εκτεταμμένο μέτωπο, καθώς οι περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που είχαν καταλάβει, εφάπτονταν. Σε αυτά τα σημεία επαφής γίνονταν συνεχή επεισόδια και προστριβές ανάμεσα στους δύο στρατούς με αυτουργούς τους βούλγαρους που θεωρούσαν ότι τα εδαφικά κέρδη […]
O ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ