Τεχνική Υπηρεσία

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Χατζηδημητριάδου Ευφροσύνη – Προϊσταμένη

Ανθυμίδου Ελισάβετ

TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ντάλλης Σταμάτης

Μπορείτε να καταθέσετε ηλεκτρονική αίτηση, εδώ

Μπορείτε να καταθέσετε ηλεκτρονική αίτηση, εδώ

Μπορείτε να καταθέσετε ηλεκτρονική αίτηση, εδώ

Μπορείτε να καταθέσετε ηλεκτρονική αίτηση, εδώ

Μπορείτε να καταθέσετε ηλεκτρονική αίτηση, εδώ

Μπορείτε να καταθέσετε ηλεκτρονική αίτηση, εδώ

Μπορείτε να καταθέσετε ηλεκτρονική αίτηση, εδώ

Μπορείτε να καταθέσετε ηλεκτρονική αίτηση, εδώ

Τηλέφωνο: 2322024599

Τηλέφωνο: 2322024599

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Το Κέντρο Υπηρεσιών και οι διαδικασίες επικαιροποιούνται σταδιακά.