Αποφάσεις Δημάρχου

Καθορισμός όρων τέλεσης πολιτικών γάμων
Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Βισαλτίας
H Δήμαρχος Βισαλτίας, με την 1/02-01-2024 απόφασή της ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Βισαλτίας, με θητεία από 02/01/2024 μέχρι 30/06/2026.
Κατάρτιση σχεδίου ελέγχου και αποτροπής καπνίσματος και εφαρμογής της αντικαπνιστικής νομοθεσίας στις κτιριακές δομές του Δήμου Βισαλτίας
Κατάρτιση σχεδίου ελέγχου και αποτροπής καπνίσματος και εφαρμογής της αντικαπνιστικής νομοθεσίας στις κτιριακές δομές του Δήμου Βισαλτίας Σύμφωνα με την απόφαση 149/2023 του Δημάρχου Βισαλτίας, Αθανάσιου Μασλαρινού, τίθεται σε λειτουργία Σχέδιο Ελέγχου Καπνίσματος και εφαρμογής της αντικαπνιστικής νομοθεσίας σε όλεςτις υπηρεσίες του Δήμου Βισαλτίας σύμφωνα ως εξής:
Ορισμός Αντιδημάρχων Βισαλτίας για την περίοδο από 01-01-2023 έως 31- 12-2023
Ορισμός Αντιδημάρχων Βισαλτίας  για την περίοδο από 01-01-2023 έως 31- 12-2023 Με την υπ΄αριθμό 671/2022 απόφαση ο Δήμαρχος Βισαλτίας , Αθανάσιος Μασλαρινός ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Βισαλτίας, με θητεία από  01.01.2023 έως και τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου  ήτοι 31η.12.2023, μεταβιβάζοντας σε αυτούς την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων.
Απόφαση Δημάρχου Βισαλτίας 1261/14-2-2022/ΑΔΑ: ΩΤΞΒΩ9Β-7ΔΗ για ορισμό άμισθου Ειδικού Συμβούλου
Ορισμός άμισθου Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου Βισαλτίας Καθήκοντα άμισθου Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου Βισαλτίας, Αθανaσίου Μασλαρινού ανέλαβε ο κ. Παναγιώτης Σαμαράς, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Σερραϊκών Συλλόγων Θεσσαλονίκης. Με απόφασή του ο Δήμαρχος (αριθμ. πρωτ. 1261/14-2-2022/ΑΔΑ: ΩΤΞΒΩ9Β-7ΔΗ) του ανέθεσε καθήκοντα σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια και την διαχείριση κρίσεων οποιασδήποτε μορφής, που άπτονται της εξειδικευμένης […]
Ορισμός Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βισαλτίας
Ορισμός Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βισαλτίας Ο Δήμαρχος Βισαλτίας, Αθανάσιος Μασλαρινός με την υπ΄ αριθμ. 09/2022 απόφαση, ορίζει τους παρακάτω Αντιδημάρχους ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αντίστοιχα, για την περίοδο από 09.01.2022 έως 31.12.2023 ως εξής : Τον Αντιδήμαρχο Διοικητικών και […]
Ορισμός νέων αντιδημάρχων Δήμου Βισαλτίας από 09/01/2022 μέχρι 08/01/2023
Ορισμός νέων αντιδημάρχων Δήμου Βισαλτίας από 09/01/2022 μέχρι 08/01/2023 Ο Δήμαρχος Βισαλτίας Αθανάσιος Μασλαρινός με την υπ΄ αριθμό 06/2022 απόφαση ορίζει ως Αντιδημάρχους του Δήμου Βισαλτίας, με θητεία από 09/01/2022 μέχρι 08/01/2023 ως εξής: Τον κ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Λειτουργιών Τον κ. ΒΑΔΙΚΟΛΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟ καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Υποδομών Τον κ. […]
Τροποποίηση απόφασης, αναφορικά με την ημερομηνία λήξης της θητείας των αντιδημάρχων ως τις 9 Ιανουαρίου 2022
Τροποποίηση απόφασης, αναφορικά με την ημερομηνία λήξης της θητείας των αντιδημάρχων ως τις 9 Ιανουαρίου 2022 Ο ∆ήµαρχος Βισαλτίας με την Α Π Ο Φ Α Σ Η 623/2021, τροποποιεί την με  αριθμό πρωτοκόλλου: 12.623/505/05.11.2021, προηγούμενη απόφαση, μόνο ως προς το μέρος αυτής που αφορά στην ημερομηνία λήξης της θητείας των αντιδημάρχων, η οποία πλέον θα […]
Τροποποίηση απόφασης, αναφορικά με την ημερομηνία λήξης της θητείας των αντιδημάρχων
Τροποποίηση απόφασης, αναφορικά με την ημερομηνία λήξης της θητείας των αντιδημάρχων Ο ∆ήµαρχος Βισαλτίας με την Α Π Ο Φ Α Σ Η 505/2021, τροποποιεί την με  αριθμό πρωτοκόλλου: 9.766/31.08.2021, προηγούμενη απόφαση, μόνο ως προς το μέρος αυτής που αφορά στην ημερομηνία λήξης της θητείας των αντιδημάρχων, η οποία πλέον θα είναι η 31η  Δεκεμβρίου 2021. […]
  • Kατηγορίες