Κοινωνική Μέριμνα

Μητρούδη Μόρφω – Προϊσταμένη

Αλβανούδη Σοφία

Τασσοπούλου Ελένη

Παναγιωτοπούλου Μαρία

Μπορείτε να καταθέσετε ηλεκτρονική αίτηση, εδώ

Μπορείτε να καταθέσετε ηλεκτρονική αίτηση, εδώ

Το πεδίο θα ενημερωθεί σύντομα.

Μέσω της πλατφόρμας gov.gr (με κωδικούς taxisnet)

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Το Κέντρο Υπηρεσιών και οι διαδικασίες επικαιροποιούνται σταδιακά.