ΔΙΑΚΥΡΗΞΕΙΣ

Διαγωνισμός ζωγραφικής με θέμα: «200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821»
Ο Δήμος Βισαλτίας προκηρύσσει διαγωνισμό ζωγραφικής με θέμα τα 200 χρόνια από την επανάσταση του 1821. Ο διαγωνισμός αφορά δημότες και κατοίκους του Δήμου Βισαλτίας σε τρεις κατηγορίες συμμετεχόντων: Α) Παιδιά Δημοτικού Σχολείου Β) Παιδιά Γυμνασίου και Λυκείου Γ) Ενήλικους καλλιτέχνες Οι συμμετέχοντες ζωγραφίζουν ελεύθερα για την επανάσταση, τους ήρωες της, τα σύμβολα του αγώνα, […]
Πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη-Δημοσιογράφου Δημάρχου Βισαλτίας
Ο Δήμαρχος Βισαλτίας καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν αίτηση, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου αποκλειστικά με Δημοσιογράφο  για θέματα Επικοινωνίας, Εξωστρέφειας και Δημοσιογραφικής Προβολής του Δήμου Βισαλτίας και των εποπτευόμενων Ν.Π. του Δήμου.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις με τα απαιτούμενα σχετικά δικαιολογητικά στο Δήμο Βισαλτίας, (Ηρώων 2 […]
Πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη-Δημοσιογράφου Δημάρχου Βισαλτίας
Ο Δήμαρχος Βισαλτίας καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν αίτηση, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου αποκλειστικά με Δημοσιογράφο  για θέματα Επικοινωνίας, Εξωστρέφειας και Δημοσιογραφικής Προβολής του Δήμου Βισαλτίας και των εποπτευόμενων Ν.Π. του Δήμου.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις με τα απαιτούμενα σχετικά δικαιολογητικά στο Δήμο Βισαλτίας, (Ηρώων 2 […]
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΚΚΠΠΠΑ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ Π.Δ 99/2017»
Το Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Βισαλτίας διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΚΚΠΠΠΑ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ Π.Δ 99/2017», συνολικού προϋπολογισμού 73.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α 24%). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ προϋπολογισμού 58.675,32 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ-ΟΕ & απρόβλεπτα). Ο προϋπολογισμός των […]
Πρόσκληση για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων (ρυπασμένων συσκευασιών από φυτοφάρμακα)
Ο Δήμος Βισαλτίας πρόκειται να προβεί στην εργασία με τίτλο “Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων (ρυπασμένων συσκευασιών από φυτοφάρμακα)” και αφορά τη σωστή διαχείριση των κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων.Έχοντας υπόψη την από 18-05-2021 τεχνική περιγραφή “Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων (ρυπασμένων συσκευασιών από φυτοφάρμακα)” που συντάχθηκε και θεωρήθηκε αρμόδια για την εργασία προϋπολογισμού 24.797,52 συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α , σας […]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Ο Δήμος Βισαλτίας πρόκειται να προβεί στην κάτωθι προμήθεια για την προμήθεια ασύρματου συνεδριακού συστήματος που θα περιλαμβάνει 19 ασύρματα μικρόφωνα και ένα αποσπώμενο μαζί με τον εξοπλισμό τους, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση που επισυνάπτεται : Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά στο γραφείο προμηθειών του Δήμου μέχρι την Δευτέρα 24-05-2021. Προς απόδειξη […]
Προκήρυξη διαγωνισμού για τη Διαχείριση Ογκωδών Αποβλήτων και Αποβλήτων από Εκσκαφές Κατασκευές και Κατεδαφίσεις
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι Τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για τη διενέργεια της υπηρεσίας “Διαχείριση Ογκωδών Αποβλήτων και Αποβλήτων από Εκσκαφές Κατασκευές και Κατεδαφίσεις του Δήμου Βισαλτίας” Προϋπολογισμού 35.000,00 (με Φ.ΠΑ. 24%) Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα έγγραφα του Διαγωνισμού: Τελική Ημερομηνία Υποβολής […]
Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών για το διαγωνισμό του έργου «Εκσυγχρονισμός & Επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων(ΕΕΛ) Νιγρίτας-Τερπνής»
Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προσφορών για το διαγωνισμό του έργου «Εκσυγχρονισμός & Επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων(ΕΕΛ) Νιγρίτας-Τερπνής μέχρι την Δευτέρα 24 – 05 – 2021 και η ημερομηνία αποσφράγισης για την Παρασκευή 28 – 05 – 2021. Διαβάστε περισσότερα:
Πρόσκληση για ανάθεση υπηρεσιών σε ιδιώτη κτηνίατρο για την φροντίδα αδέσποτων ζώων
Ο Δήμος Βισαλτίας πρόκειται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσίας σε ιδιώτη κτηνίατρο για την φροντίδα αδέσποτων ζώων ( περισυλλογή, μεταφορά, κτηνιατρικός έλεγχος, εμβολιασμός, αποπαρασίτωση, σήμανση κλπ) σύμφωνα με τη συνημμένη τεχνική έκθεση, για την κάλυψη των αναγκών του. Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στα συνημμένα.
  • Kατηγορίες