Οικονομική Υπηρεσία

Δάρατζη Παρασκευή – Προϊσταμένη

Χατζηθωμάς Παναγιώτης

Τζιάνης Βαγγέλης

Καλταπανίδης Αντώνης

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Το Κέντρο Υπηρεσιών και οι διαδικασίες επικαιροποιούνται σταδιακά.