ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
ΣΥΝΘΕΣΗ Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ (01/09/2019 – 06/11/2021) 1. ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ 2. ΒΑΔΙΚΟΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΕΛΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 3. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 4. ΨΑΡΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΕΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 5. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 6. ΜΠΑΛΤΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ 7. ΣΑΜΑΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΕΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ Αρμοδιότητες […]
Οικονομική Επιτροπή
ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ (01/09/2019 – 06/11/2021) Οικονομική Επιτροπή συνιστάται και λειτουργεί σε όλους τους Δήμους και αποτελεί όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου, με αποφασιστικές, γνωμοδοτικές και ελεγκτικές αρμοδιότητες. (παρ. 1 άρθρο 72 ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4623/2019)  Η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής […]