ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ Β,Γ ΚΑΙ Δ ΤΗΣ Δ.Κ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ»
Ανακοινώνεται η προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού, ενός (1) ΠΕ Αρχαιολόγου, µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του Υποέργου «Παρακολούθηση εκσκαφικών εργασιών» στο ̟πλαίσιο του έργου «Εκσυγχρονισµός δικτύου ύδρευσης στους τοµείς Β, Γ και ∆ της ∆.Κ. Νιγρίτας», απολογιστικά και µε αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών, για χρονικό […]
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΜΗΝΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ
Ο Πρόεδρος του ΔΗ.Κ.Κ.Π.Π.Π.Α. Δήμου Βισαλτίας Έχοντας υπόψη : Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87Α, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007) περί πρόσληψης προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή […]
383,5 ΕΚ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» & ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Τρεις νέες προσκλήσεις, συνολικού προϋπολογισμού 383,5 εκ. ευρώ, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» και από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ανακοινώνουν τα Υπουργεία Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, για την ανάπτυξη των ευρυζωνικών υποδομών στη χώρα μας. Η πρώτη Πρόσκληση (Πρόσκληση 32), προϋπολογισμού 175 εκ. ευρώ, με τίτλο «Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ», απευθύνεται […]
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα Erasmus για νέους επιχειρηματίες απηύθυνε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σκοπός της πρόσκλησης είναι να βοηθήσει νέους επιχειρηματίες της ΕΕ να εμπλουτίσουν τις εμπειρίες τους, να μάθουν και να δικτυωθούν μαθητεύοντας για ορισμένη χρονική περίοδο στις επιχειρήσεις έμπειρων επιχειρηματιών σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Ο γενικός στόχος της προπαρασκευαστικής δράσης […]
1Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ – CLUSTERS
Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας – Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας/ Διεύθυνση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (Ε.Π.Α.Ε.) του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013, πρόκειται να προχωρήσει στην έκδοση προκήρυξης προγράμματος με τίτλο «Επιχειρηματικοί Συνεργατικοί Σχηματισμοί – Clusters», το οποίο θα χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο των ισχυόντων κοινοτικών κανονισμών και πρόκειται […]
ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Κεφάλαιο κίνησης, εγγυήσεις και επενδυτικά δάνεια από τα τέλη Ιουλίου. Νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία που παρέχουν ρευστότητα για τις άμεσες ανάγκες των επιχειρήσεων, καθώς και νέα επενδυτικά εργαλεία σε παραδοσιακούς και σύγχρονους κλάδους ανακοίνωσε τη Τετάρτη 6 Ιουλίου 2011, ο υπουργός Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης. Μαζί με το πρόγραμμα στήριξης 20.000 επιχειρήσεων από […]
ΑΠΟ 1/7/2011 ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ»
Ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2011, η υποβολή επενδυτικών σχεδίων για ένταξη στο Ειδικό Καθεστώς «Επιχειρηματικότητα των Νέων» στο πλαίσιο του νέου Επενδυτικού Νόμου. Με τον τρόπο αυτό υλοποιείται η δέσμευση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για ουσιαστική προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων, καθώς, σε συνδυασμό και με το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα», […]
14Η ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ ε λ τ ί ο Τ ύ π ο υ Στα πλαίσια διεξαγωγής της 14ης Αμφικτιονίας των Εθελοντών Αιμοδοτών Ελλάδας και της παράλληλης διοργάνωσης των ” Γερακινείων 2016” στο Δήμο Βισαλτίας θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εκδηλώσεις: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02-09-2016 Ώρα 20:30. Άφιξη της ”φλόγας της αγάπης” στην Κεντρική πλατεία της Τερπνής.Τη φλόγα μεταφέρουν Λαμπαδηδρόμοι ιππείς […]
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Ο Δήμαρχος Βισαλτίας,προκηρύσσει την διαδικασία για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης. Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης, ο οποίος αποτελεί θεσμό διαμεσολάβησης μεταξύ πολιτών, επιχειρήσεων και ΟΤΑ, επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας. Η διαδικασία για την επιλογή του «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης» αρχίζει από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας […]
  • Kατηγορίες