Ανθρώπινο Δυναμικό και Διοικητικές Υπηρεσίες

Καρτερός Μιχάλης

Τζώμου Πασχαλία – Προϊσταμένη Τμήματος

Βασιλούδη Σουλτάνα – Πρωτόκολλο

Τζελέπη Παναγιώτα

Δρουμούζη Αποστολία – Μισθοδοσία

Καμαράκη Δέσποινα – Μισθοδοσία

Μήκα Αναστασία – Μισθοδοσία

Παναγιωτοπούλου Μαρία – Προμήθειες

Παλατίου Μεταξούλα – Προμήθειες

Τζιάγκαλου Κατερίνα – Λογιστήριο

Κολοκυθά Γεωργία

Το πεδίο θα ενημερωθεί σύντομα.

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Το Κέντρο Υπηρεσιών και οι διαδικασίες επικαιροποιούνται σταδιακά.