συνεδρίαση

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βισαλτίας την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βισαλτίας την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022 Το Δημοτικό Συμβούλιο Βισαλτίας συνέρχεται στην 23η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, της υπ΄αριθ.375/39167/02.06.2022 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, και του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 , η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Μεγάρου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑΣ» ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και […]
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βισαλτίας την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βισαλτίας την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022 Το Δημοτικό Συμβούλιο Βισαλτίας συνέρχεται στην 22η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, της υπ΄αριθ.375/39167/02.06.2022 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, και του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 , η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Μεγάρου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑΣ» ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και […]
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βισαλτίας την Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βισαλτίας την Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022 Στην 21η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Βισαλτίας,  σύμφωνα με τις διατάξεις  του  άρθρου 74  του Ν.4555/2018, της υπ΄αριθ.375/39167/02.06.2022 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών,  και του  άρθρου 78 του Ν.4954/2022 , η οποία θα πραγματοποιηθεί  στην  αίθουσα του  Δημοτικού Μεγάρου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑΣ» ΔΙΑ […]
Επαναληπτική ματαιωθείσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Βισαλτίας
Επαναληπτική ματαιωθείσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Βισαλτίας Μετά τη ματαίωση της 19ης κατά την  26η.08.2022  ορισθείσας  με  την υπ΄αριθ.πρωτ.8199/22.08.2022 πρόσκληση, τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου,  επειδή δεν επετεύχθη η προβλεπόμενη από το νόμο απαρτία, συνεδριάζει σε νέα Επαναληπτική EKTAKTH  (20η ) ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Βισαλτίας ,σύμφωνα με τις διατάξεις  του  άρθρου 74 […]
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βισαλτίας την Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βισαλτίας την Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022 Στην 19η  ΤΑΚΤΙΚΗ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο Βισαλτίας,  σύμφωνα με τις διατάξεις  του  άρθρου 74  του Ν.4555/2018, και της υπ΄αριθ.375/39167/02.06.2022 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία θα πραγματοποιηθεί   στην  αίθουσα  του  Δημοτικού Μεγάρου  «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑΣ» ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, την  Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022  και ώρα  19.30  μ.μ. για  συζήτηση […]
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βισαλτίας την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βισαλτίας την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022 Στην 17η  ΤΑΚΤΙΚΗ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο Βισαλτίας,  σύμφωνα με τις διατάξεις  του  άρθρου 74  του Ν.4555/2018, και της υπ΄αριθ.375/39167/02.06.2022 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία θα πραγματοποιηθεί   στην  αίθουσα  του  Δημοτικού Μεγάρου  «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑΣ» την  Τετάρτη  27 Ιουλίου 2022  και ώρα  20.30  μ.μ. […]