ΜΗ.ΜΕΔ.

Αλλαγή ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του διαγωνισμού για το έργο “Αναβάθμιση υφιστάμενης αγροτικής οδού στα πλαίσια στήριξης του πρωτογενούς τομέα Δήμου Βισαλτίας”
Από το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου Βισαλτίας ανακοινώνεται ότι ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός του έργου με τίτλο : «Αναβάθμιση υφιστάμενης αγροτικής οδού στα πλαίσια στήριξης του πρωτογενούς τομέα Δήμου Βισαλτίας»