καυσοξύλευση

Δασική Αστυνομική Διάταξη Καυσοξύλευσης Δασαρχείου Νιγρίτας έτους 2023
Δασική Αστυνομική Διάταξη Καυσοξύλευσης Δασαρχείου Νιγρίτας έτους 2023
Ανακοίνωση του δασαρχείου Νιγρίτας για την καυσοξύλευση στην περιοχή ευθύνης του
Ανακοίνωση του δασαρχείου Νιγρίτας για την καυσοξύλευση στην περιοχή ευθύνης του Σύμφωνα με την ΔΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ (Δ.Α.Δ.) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022 (ΑΔΑ: 9Π64ΟΡ1Υ-Ο31), από 1 έως 5 Οκτωβρίου 2022 Α. Επιτρέπεται η υλοτομία ατελώς, αλλά μετά από έγκριση της Δασικής Αρχής: 1)Τα εντός κήπων, αυλών, ελαιώνων και αμπέλων φυόμενα οποιαδήποτε δέντρα. […]
Δασική ρυθμιστική διάταξη καυσοξύλευσης περιοχής ευθύνης δασαρχείου Νιγρίτας έτους 2022
Δασική ρυθμιστική διάταξη καυσοξύλευσης περιοχής ευθύνης δασαρχείου Νιγρίτας έτους 2022 Το Δασαρχείο Νιγρίτας ανακοίνωσε με την υπ’ αριθμό 2 ΔΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ (Δ.Α.Δ.), σύμφωνα με την οποία ρυθμίζονται οι υλοτομίες εν γένει και η καυσοξύλευση στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Νιγρίτας κατά χώρο, χρόνο και τρόπο ως κάτωθι: Α. Επιτρέπουμε την υλοτομία ατελώς, αλλά […]
ΔΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ (Δ.Α.Δ.) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021
ΔΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ (Δ.Α.Δ.) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 Σύμφωνα με την ΔΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ (Δ.Α.Δ.) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 (ΑΔΑ: 6Ο6ΓΟΡΥ-8ΜΚ), από 1 έως 8 Οκτωβρίου 2021: Α. Επιτρέπεται η υλοτομία ατελώς, αλλά μετά από έγκριση της Δασικής Αρχής: 1)Τα εντός κήπων, αυλών, ελαιώνων και αμπέλων φυόμενα οποιαδήποτε δέντρα. […]