θητεία αντιδημάρχων

Τροποποίηση απόφασης, αναφορικά με την ημερομηνία λήξης της θητείας των αντιδημάρχων ως τις 9 Ιανουαρίου 2022
Τροποποίηση απόφασης, αναφορικά με την ημερομηνία λήξης της θητείας των αντιδημάρχων ως τις 9 Ιανουαρίου 2022 Ο ∆ήµαρχος Βισαλτίας με την Α Π Ο Φ Α Σ Η 623/2021, τροποποιεί την με  αριθμό πρωτοκόλλου: 12.623/505/05.11.2021, προηγούμενη απόφαση, μόνο ως προς το μέρος αυτής που αφορά στην ημερομηνία λήξης της θητείας των αντιδημάρχων, η οποία πλέον θα […]
Τροποποίηση απόφασης, αναφορικά με την ημερομηνία λήξης της θητείας των αντιδημάρχων
Τροποποίηση απόφασης, αναφορικά με την ημερομηνία λήξης της θητείας των αντιδημάρχων Ο ∆ήµαρχος Βισαλτίας με την Α Π Ο Φ Α Σ Η 505/2021, τροποποιεί την με  αριθμό πρωτοκόλλου: 9.766/31.08.2021, προηγούμενη απόφαση, μόνο ως προς το μέρος αυτής που αφορά στην ημερομηνία λήξης της θητείας των αντιδημάρχων, η οποία πλέον θα είναι η 31η  Δεκεμβρίου 2021. […]