εκμίσθωση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Περίληψη Διακήρυξης πρόχειρης φανερής δημοπρασίαςΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣΠροκηρύσσει την διενέργεια πρόχειρης πλειοδοτικής δημοπρασίας,  ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, για την εκμίσθωση διάρκειας 4 ετών τα σχολικά και δημοτικά αγροτεμάχια του Δήμου για αγροτική καλλιέργεια σε τόπο, ώρα και ημερομηνία όπως παρακάτω: Δ.Ε. ΝΙΓΡΙΤΑΣ Αγροτεμάχια Τόπος διεξαγωγής […]
Παράταση υποβολής αιτήσεων για την εκμίσθωση εκτάσεων του δημοσίου για τον Δήμο Βισαλτίας μέχρι 30 Ιουνίου 2021
Παρατείνετε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την εκμίσθωση εκτάσεων του δημοσίου (Ζώνες Έργου), σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες για καλλιέργεια.Νέα καταληκτική ημερομηνία για τους Δήμους Βισαλτίας, Αμφίπολης και Εμμανουήλ Παππά, μέχρι και την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021.
Ανακοίνωση για την εκ νέου διενέργεια Προσωρινής Διανομής στις Ζώνες Έργου για την καλλιεργητική περίοδο 2021-22
«Εκμίσθωση εκτάσεων του δημοσίου (Ζώνες Έργου) σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες για καλλιέργεια» Σε εφαρμογή της µε αριθ. 278449(481)/14-5-2021 (Α∆Α: 93Ν77ΛΛ-Φ∆9) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, για την καλλιεργητική περίοδο 2021-22 να καταθέσουν εφόσον το επιθυμούν, αίτηση για συµμετοχή στη διαδικασία εκμίσθωσης εκτάσεων στις ζώνες έργου της Π.Ε. Σερρών.Η […]