διεύθυνση δασών

Γνωστοποίηση δημοσίευσης στο ΦΕΚ της απόφασης κύρωσης δασικού χάρτη όλων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων της Π.Ε. Σερρών
Γνωστοποίηση δημοσίευσης στο ΦΕΚ της απόφασης κύρωσης δασικού χάρτη όλων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων της Π.Ε. Σερρών Από την διεύθυνση δασών Σερρών ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 733/Δ/27.10.2022 και αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» λαμβάνοντας ΑΔΑ: ΨΞ6Ο4653Π8-9ΜΞ, η σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δασών ΥΠΕΝ που αφορά την κύρωση του Δασικού Χάρτη όλων των Τοπικών και Δημοτικών […]
Ανάρτηση Δασικού Χάρτη Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων Π.Ε. Σερρών και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του
Από τη Διεύθυνση Δασών Σερρών ανακοινώθηκε ότι με την οικ. 1245/29.01.2021 ταυτάριθμη απόφασή τους (ΑΔΑ: ΨΕ7ΨΟΡ1Υ-ΩΛ6), αναρτήθηκε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο” (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx) ο δασικός χάρτης όλων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων (146 συνολικά) της Π.Ε. Σερρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 […]