Δημοτικό Συμβούλιο

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βισαλτίας
Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βισαλτίας Συνεδριάζει την Δευτέρα 30 Μαΐου 2022 το Δημοτικό Συμβούλιο Βισαλτίας, στις 20:30 μ.μ. στην αίθουσα “Αθανάσιος Κασιακόγιας” του Δημαρχιακού Μεγάρου στη Νιγρίτα, με δεκατέσσερα (14) θέματα στην ημερήσια διάταξη.
9η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βισαλτίας με 11 θέματα στην ημερήσια διάταξη
9η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βισαλτίας με 11 θέματα στην ημερήσια διάταξη Συνέρχεται στην 9η τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Βισαλτίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί: 1)στην αίθουσα συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου  δια ζώσης σύμφωνα με τη λίστα αποδεκτών, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου  9 και νοσήσαντες σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9, της […]
7η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βισαλτίας
7η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βισαλτίας με 26 θέματα στην ημερήσια διάταξη Συνέρχεται στην 7η τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Βισαλτίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί: 1)στην αίθουσα συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου  δια ζώσης σύμφωνα με τη λίστα αποδεκτών, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου  9 και νοσήσαντες σύμφωνα με […]
4η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Βισαλτίας την Δευτέρα 24 Ιανουαρίου
4η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Βισαλτίας την Δευτέρα 24 Ιανουαρίου Το Δημοτικό Συμβούλιο Βισαλτίας συνέρχεται στην 4η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου  Βισαλτίας,  σύμφωνα με τις διατάξεις  του  άρθρου 74  του Ν.4555/2018,   της  παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ.55/Α/11.03.2020)    όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (Φ.Ε.Κ.169/Α΄/18.09.2021), και της υπ΄αριθ.643/69472/24.09.2021 […]
3η Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Βισαλτίας την Δευτέρα 24 Ιανουαρίου
3η Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Βισαλτίας την Δευτέρα 24 Ιανουαρίου Το Δημοτικό Συμβούλιο Βισαλτίας συνέρχεται στην 3η Ειδική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις  του  άρθρου 74  του Ν.4555/2018,   της  παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ.55/Α/11.03.2020)    όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (Φ.Ε.Κ.169/Α΄/18.09.2021), και της υπ΄αριθ.643/69472/24.09.2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία θα […]
Νέος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βισαλτίας ο Θωμάς Μπιμπλιάς. Τα αποτελέσματα των εκλογών για Προεδρείο, Οικονομική Επιτροπή και Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Νέος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βισαλτίας ο Θωμάς Μπιμπλιάς. Τα αποτελέσματα των εκλογών για Προεδρείο, Οικονομική Επιτροπή και Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Μετά την ολοκλήρωση της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βισαλτίας, την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022, για την εκλογή νέου προεδρείου του Δ.Σ. και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προέκυψαν […]