Δημοτικό συμβούλιο

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βισαλτίας την Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βισαλτίας την Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022 Στην 21η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Βισαλτίας,  σύμφωνα με τις διατάξεις  του  άρθρου 74  του Ν.4555/2018, της υπ΄αριθ.375/39167/02.06.2022 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών,  και του  άρθρου 78 του Ν.4954/2022 , η οποία θα πραγματοποιηθεί  στην  αίθουσα του  Δημοτικού Μεγάρου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑΣ» ΔΙΑ […]