Δημοτικός Εισπράκτορας

Μετακίνηση Δημοτικής Υπαλλήλου και ανάθεση καθηκόντων Δημοτικού Εισπράκτορα
Με την υπ’ αριθμό 419/2021 απόφαση Δημάρχου μετακινείτε Δημοτική Υπάλληλος και ανατίθενται καθήκοντα Δημοτικού Εισπράκτορα. Διαβάστε παρακάτω την Απόφαση: