ΔΗΚΚΠΠΠΑ

ΔΗΚΚΠΠΠΑ: Δημοσίευση πίνακα κατάταξης επιτυχόντων ΣΟΧ1/2021
ΔΗΚΚΠΠΠΑ: Δημοσίευση πίνακα κατάταξης επιτυχόντων ΣΟΧ1/2021 Από το ΔΗΚΚΠΠΠΑ Δήμου Βισαλτίας δημοσιεύονται οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της υπ΄αριθ. ΣΟΧ1/2021
Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (Περίοδος 2021-2022) Συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου […]
Δίμηνη πρόσληψη προσωπικού για τον Παιδικό Σταθμό Μαυροθάλασσας και τον Παιδικό Σταθμό της Τερπνής
Δίμηνη πρόσληψη προσωπικού για τον Παιδικό Σταθμό Μαυροθάλασσας και τον Παιδικό Σταθμό της Τερπνής Ο Πρόεδρος του ΔΗ.Κ.Κ.Π.Π.Π.Α. Δήμου Βισαλτίας ανακοινώνει την άμεση πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη εποχικών, παροδικών και πρόσκαιρων αναγκών στο Παιδικό Σταθμό Μαυροθάλασσας και στο Παιδικό Σταθμό Τερπνής με τη κάτωθι ειδικότητα: […]
ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ»
ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» Στην υπογραφή του καταστατικού για την ίδρυση και λειτουργία της υπό σύσταση «Ενεργειακής Κοινότητας Βισαλτίας», στην οποία είναι ιδρυτικά μέλη ο Δήμος Βισαλτίας, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης Βισαλτίας, το Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, η Κοινωφελής Επιχείρηση και η Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή […]
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΚΚΠΠΠΑ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ Π.Δ 99/2017»
Το Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Βισαλτίας διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΚΚΠΠΠΑ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ Π.Δ 99/2017», συνολικού προϋπολογισμού 73.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α 24%). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ προϋπολογισμού 58.675,32 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ-ΟΕ & απρόβλεπτα). Ο προϋπολογισμός των […]
Από το ΔΗ.Κ.Κ.Π.Π.Π.Α. Δήμου Βισαλτίας ανακοινώνονται οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της υπ’ αριθ. ΣΟΧ1/2021
Από το ΔΗ.Κ.Κ.Π.Π.Π.Α. Δήμου Βισαλτίας ανακοινώνονται  οι πίνακες κατάταξης  των υποψηφίων της υπ’ αριθ. ΣΟΧ1/2021. Πρόκειται για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (Περίοδος 2020-2021), στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Βισαλτίας», που εδρεύει στη Νιγρίτα. […]