απόφαση Δημάρχου

Κατάρτιση σχεδίου ελέγχου και αποτροπής καπνίσματος και εφαρμογής της αντικαπνιστικής νομοθεσίας στις κτιριακές δομές του Δήμου Βισαλτίας
Κατάρτιση σχεδίου ελέγχου και αποτροπής καπνίσματος και εφαρμογής της αντικαπνιστικής νομοθεσίας στις κτιριακές δομές του Δήμου Βισαλτίας Σύμφωνα με την απόφαση 149/2023 του Δημάρχου Βισαλτίας, Αθανάσιου Μασλαρινού, τίθεται σε λειτουργία Σχέδιο Ελέγχου Καπνίσματος και εφαρμογής της αντικαπνιστικής νομοθεσίας σε όλεςτις υπηρεσίες του Δήμου Βισαλτίας σύμφωνα ως εξής:
Ορισμός Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βισαλτίας
Ορισμός Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βισαλτίας Ο Δήμαρχος Βισαλτίας, Αθανάσιος Μασλαρινός με την υπ΄ αριθμ. 09/2022 απόφαση, ορίζει τους παρακάτω Αντιδημάρχους ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αντίστοιχα, για την περίοδο από 09.01.2022 έως 31.12.2023 ως εξής : Τον Αντιδήμαρχο Διοικητικών και […]
Τροποποίηση απόφασης, αναφορικά με την ημερομηνία λήξης της θητείας των αντιδημάρχων ως τις 9 Ιανουαρίου 2022
Τροποποίηση απόφασης, αναφορικά με την ημερομηνία λήξης της θητείας των αντιδημάρχων ως τις 9 Ιανουαρίου 2022 Ο ∆ήµαρχος Βισαλτίας με την Α Π Ο Φ Α Σ Η 623/2021, τροποποιεί την με  αριθμό πρωτοκόλλου: 12.623/505/05.11.2021, προηγούμενη απόφαση, μόνο ως προς το μέρος αυτής που αφορά στην ημερομηνία λήξης της θητείας των αντιδημάρχων, η οποία πλέον θα […]
Τροποποίηση απόφασης, αναφορικά με την ημερομηνία λήξης της θητείας των αντιδημάρχων
Τροποποίηση απόφασης, αναφορικά με την ημερομηνία λήξης της θητείας των αντιδημάρχων Ο ∆ήµαρχος Βισαλτίας με την Α Π Ο Φ Α Σ Η 505/2021, τροποποιεί την με  αριθμό πρωτοκόλλου: 9.766/31.08.2021, προηγούμενη απόφαση, μόνο ως προς το μέρος αυτής που αφορά στην ημερομηνία λήξης της θητείας των αντιδημάρχων, η οποία πλέον θα είναι η 31η  Δεκεμβρίου 2021. […]
Μετακίνηση Δημοτικής Υπαλλήλου και ανάθεση καθηκόντων Δημοτικού Εισπράκτορα
Με την υπ’ αριθμό 419/2021 απόφαση Δημάρχου μετακινείτε Δημοτική Υπάλληλος και ανατίθενται καθήκοντα Δημοτικού Εισπράκτορα. Διαβάστε παρακάτω την Απόφαση:
Ανάθεση καθηκόντων εισπράκτορα για την Δημοτική Ενότητα Αχινού
Με την υπ’ αριθμό 418/2021 απόφαση ο Δήμαρχος Βισαλτίας αναθέτει στον κ. Κατσαβούνη Παύλο του Ανέστη του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού με βαθμό Α’ καθήκοντα Δημοτικού Εισπράκτορα για την Δημοτικού Εισπράκτορα για την Δημοτική Ενότητα Αχινού. Διαβάστε παρακάτω την απόφαση: