αγροτεμαχίων

Παραχώρηση χρήσης αγροτεμαχίων των Διανομών του αγροκτήματος «ΣΑΑΚ Αχινού» του Δήμου Βισαλτίας, με χαμηλό τίμημα
Παραχώρηση χρήσης αγροτεμαχίων των Διανομών του αγροκτήματος «ΣΑΑΚ Αχινού» του Δήμου Βισαλτίας, με χαμηλό τίμημα σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4061/2012, όπως ισχύει Σας ενημερώνουμε ότι στις 15 Μαρτίου τρέχοντος έτους στην εφαρμογή «Διαχείριση Ακινήτων ΥΠΑΑΤ-Μίσθωση(Άρθρο 7)», η οποία είναι εγκατεστημένη στον ιστότοπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επιλογή «Μίσθωση Γης», http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/misthosigis- […]
Παραχώρηση χρήσης αγροτεμαχίων των Διανομών του αγροκτήματος «ΣΑΑΚ Νιγρίτας» του Δήμου Βισαλτίας, με χαμηλό τίμημα
Παραχώρηση χρήσης αγροτεμαχίων των Διανομών του αγροκτήματος «ΣΑΑΚ Νιγρίτας» του Δήμου Βισαλτίας, με χαμηλό τίμημα σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4061/2012, όπως ισχύει Σας ενημερώνουμε ότι στις 12 Μαρτίου τρέχοντος έτους στην εφαρμογή «Διαχείριση Ακινήτων ΥΠΑΑΤ-Μίσθωση(Άρθρο 7)», η οποία είναι εγκατεστημένη στον ιστότοπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επιλογή «Μίσθωση Γης», http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/misthosigis-menu […]
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Περίληψη Διακήρυξης πρόχειρης φανερής δημοπρασίαςΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣΠροκηρύσσει την διενέργεια πρόχειρης πλειοδοτικής δημοπρασίας,  ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, για την εκμίσθωση διάρκειας 4 ετών τα σχολικά και δημοτικά αγροτεμάχια του Δήμου για αγροτική καλλιέργεια σε τόπο, ώρα και ημερομηνία όπως παρακάτω: Δ.Ε. ΝΙΓΡΙΤΑΣ Αγροτεμάχια Τόπος διεξαγωγής […]