Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή

Αρμοδιότητες Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

  •  Διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού,  ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κλπ)
  •  Η  αμοιβή καθαριστριών.
  •  Η  εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους.
  •  Η  εισήγησης προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού  με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες.
  • Η  διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων.
  • Η   λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων ή αρμοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόμου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βισαλτίας απαρτίζεται για την περίοδο 2019-2021 από τους:

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΟΥΝΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ – ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ “ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΣΑΛΤΙΑ”

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΟΥΝΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΟΥΝΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΟΥΝΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ – ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ “ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ”

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ – ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ “ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΤΟΠΟΣ”

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΑΛ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΛ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Ο Δήμος