Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή

Αρμοδιότητες Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

  • Διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κλπ)
  •  Η  αμοιβή καθαριστριών,
  •  Η  εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους,
  •  Η  εισήγησης προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού  με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες ,
  • Η  διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων
  • Η   λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων ή αρμοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόμου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βισαλτίας, απαρτίζεται για την περίοδο 2019-2021 από τους:

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΟΥΝΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ – ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ “ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΤΟΠΟΣ”

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΟΥΝΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΟΥΝΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΟΥΝΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ – ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ “ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΣΑΛΤΙΑ”

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ – ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ “ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΤΟΠΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ”

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ “Δήμος Βισαλτίας ΠρΟΤΑγωνιστής”

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

Ο Δήμος