Λογοδοσία-Διαφάνεια

Οι νέες τεχνολογίες έχουν αλλάξει την καθημερινότητά μας. Κυβερνήσεις, περιφέρειες και δήμοι, επιχειρήσεις και διεθνείς οργανισμοί προσαρμόζονται καθημερινά στην μεγαλύτερη ζήτηση για πληροφορία, την οποία παρέχουν ελεύθερα, τη χρησιμοποιούν και την επεξεργάζονται.

Ο Δήμος δεν θα μπορούσε να μείνει έξω από τις εξελίξεις, δίνοντας πρόσβαση σε κάθε πολίτη σε οικονομικά δεδομένα και δαπάνες.

Σκοπός της δημοσίευσης των εν λόγω πληροφοριών προσφέρουν στον πολίτη την εποπτεία και την κατανόηση μέσα από την απεικόνιση της αξιοποίηση των πόρων του Δήμου.

Το δικαίωμα κάθε πολίτη να γνωρίζει και να έχει πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα και τη νομοθεσία, η οποία εναρμονίστηκε πρόσφατα με την ευρωπαϊκή. Η ανεμπόδιστη πρόσβαση του πολίτη στη δημόσια πληροφορία συνδυάζεται με τις αρχές της ανοιχτής διακυβέρνησης και της καλής νομοθέτησης, ώστε οι πολίτες να καταλαβαίνουν όσα γίνονται και τους αφορούν και οι δημόσιες υπηρεσίες να περάσουν επιτέλους στον 21ο αιώνα και να προσαρμοστούν στις σημερινές κοινωνικές ανάγκες.

Συνολικά έσοδα

Συνολικά έξοδα

Έξοδα σε υπηρεσίες: 57,7%