Κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών

ΚΕΠ Δ.Ε Νιγρίτας

ΚΕΠ Δ.Ε Αχινού

ΚΕΠ Δ.Ε Βισαλτίας

ΚΕΠ Δ.Ε Τραγίλου