Κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών

Κοινότητα Λευκοτόπου

Κοινότητα Δημητριτσίου

Σερρών 5, Νιγρίτα

Πρώην Δημαρχείο Μαυροθάλασσας