ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

18 Σεπτεμβρίου, 2020 16:40

Ο Δήμος Βισαλτίας, μετέχει ως Επικεφαλής Εταίρος στο Έργο με τίτλο: « -AGROCHEPACK- ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΚΤΩΝ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Πρόγραμμα MED (75% ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους (25%).

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος γίνεται στα πλαίσια του παραπάνω Έργου και συγκεκριμένα για τη διενέργεια προμήθειας πληροφοριακών πινακίδων ενημέρωσης για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου, προϋπολογισμού 1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις  τεχνικές προδιαγραφές.

Δείτε εδώ όλη την πρόσκληση.                      

                                                                                                                                            ημερομηνία ανάρτησης  20-3-2013

Ετικέτες: