Τα πανηγύρια της Νιγρίτσας

Τα πανηγύρια της Νιγρίτας 

Από το βιβλίο του κ. κ. Νικόλαου Πασχαλούδη

” Η Βισαλτία του χθες”

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ