ΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ ΤΗΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Τα πανηγύρια της Νιγρίτας 

Από το βιβλίο του κ. κ. Νικόλαου Πασχαλούδη

” Η Βισαλτία του χθες”

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ