Πρόσκληση και κήρυξη έναρξης της διαδικασίας πρόσκλησης για την υποβολή προσφοράς για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ με τίτλο: «Διορθωτική μελέτη για την ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της Πολεοδομικής μελέτης Επέκτασης σχεδίου Πόλεως της Νιγρίτας»

26 Μαΐου, 2023 15:00

Πρόσκληση και κήρυξη έναρξης της διαδικασίας πρόσκλησης για την υποβολή προσφοράς για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ με τίτλο: «Διορθωτική μελέτη για την ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της Πολεοδομικής μελέτης Επέκτασης σχεδίου Πόλεως της Νιγρίτας»