ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 2021 (Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ)

14 Δεκεμβρίου, 2020 13:47

Ο Δήμος Βισαλτίας πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση ασφάλισης των μεταφορικών του μέσων σύμφωνα με την επισυναπτόμενη πρόσκληση και την επισυναπτόμενη τεχνική έκθεση. Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε την πρόσκληση.Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε την τεχνική έκθεση.