Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου: «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Τ.Κ. Ανθής – Σησαμιάς – Αμπέλων Δήμου Βισαλτίας»

26 Ιουλίου, 2023 15:46

Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου: «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Τ.Κ. Ανθής – Σησαμιάς – Αμπέλων Δήμου Βισαλτίας»

Ο Δήμος Βισαλτίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Τ.Κ Ανθής-Σησαμιάς-Αμπέλων Δήμου Βισαλτίας» με προϋπολογισμό: 128.861,43 €.