Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΕΠ»

26 Ιουλίου, 2023 17:05

Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΕΠ»

Ο Δήμος Βισαλτίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΕΠ  » με προϋπολογισμό: 82.030,96 (με  ΦΠΑ 24%).