ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

6 Οκτωβρίου, 2021 9:21

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

Περίληψη Διακήρυξης πρόχειρης φανερής δημοπρασίας
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
Προκηρύσσει την διενέργεια πρόχειρης πλειοδοτικής δημοπρασίας,  ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, για την εκμίσθωση διάρκειας 4 ετών τα σχολικά και δημοτικά αγροτεμάχια του Δήμου για αγροτική καλλιέργεια σε τόπο, ώρα και ημερομηνία όπως παρακάτω:

Δ.Ε. ΝΙΓΡΙΤΑΣ
ΑγροτεμάχιαΤόπος διεξαγωγήςΩρα διεξαγωγήςΗμερομηνία διεξαγωγής
Σχολικοί αγροί ΑνθήςΝιγρίτα στο Δημαρχείο9.00πμ-9.30πμΔευτέρα 18-10-2021
Σχολικοί αγροί ΝιγρίταςΝιγρίτα στο Δημαρχείο9.00πμ-9.30πμΔευτέρα 18-10-2021
Σχολικοί αγροί ΦλαμπούρουΝιγρίτα στο Δημαρχείο9.00πμ-9.30πμΔευτέρα 18-10-2021
Δημοτικοί αγροί ΘερμώνΝιγρίτα στο Δημαρχείο9.30πμ-10.30πμΔευτέρα 18-10-2021
Δημοτικοί αγροί ΤερπνήςΝιγρίτα στο Δημαρχείο10.30πμ-11.00πμΔευτέρα 18-10-2021
Δημοτικοί αγροί ΝιγρίταςΝιγρίτα στο Δημαρχείο11.00πμ-13.00μμΔευτέρα 18-10-2021
Δ.Ε. ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
Σχολικοί αγροί Αγίας ΠαρασκευήςΔημητρίτσι δημαρχείο9.00πμ-10.00πμΤρίτη 19-10-2021
Σχολικοί αγροί ΑμπέλωνΔημητρίτσι δημαρχείο9.00πμ-10.00πμΤρίτη 19-10-2021
Σχολικοί αγροί ΒέργηςΔημητρίτσι δημαρχείο9.00πμ-10.00πμΤρίτη 19-10-2021
Σχολικοί αγροί ΛυγαριάςΔημητρίτσι δημαρχείο9.00πμ-10.00πμΤρίτη 19-10-2021
Σχολικοί αγροί ΝικόκλειαςΔημητρίτσι δημαρχείο9.00πμ-10.00πμΤρίτη 19-10-2021
Σχολικοί αγροί ΣησαμιάςΔημητρίτσι δημαρχείο9.00πμ-10.00πμΤρίτη 19-10-2021
Σχολικοί αγροί ΤριανταφυλλιάςΔημητρίτσι δημαρχείο9.00πμ-10.00πμΤρίτη 19-10-2021
Δημοτικοί αγροί ΔημητριτσίουΔημητρίτσι δημαρχείο10.00πμ-12.00μμΤρίτη 19-10-2021
Δημοτικοί αγροί ΣησαμιάςΔημητρίτσι δημαρχείο12.00μμ-13.00πμΤρίτη 19-10-2021
Δημοτικοί αγροί ΒέργηςΔημητρίτσι δημαρχείο12.00μμ-13.00πμΤρίτη 19-10-2021
Δημοτικοί αγροί ΛυγαριάςΚοινοτικό κατάστημα09.00μμ-10.30πμΤετάρτη 20-10-2021
Δημοτικοί αγροί Αγίας ΠαρασκευήςΚοινοτικό κατάστημα10.30πμ-12.00μμΤετάρτη 20-10-2021
Δ.Ε. ΑΧΙΝΟΥ
Σχολικοί αγροί ΔάφνηςΣιτοχώρι Δημαρχείο09.00πμ-11.00πμΠέμπτη 21-10-2021
Σχολικοί αγροί ΖερβοχωρίουΣιτοχώρι Δημαρχείο09.00πμ-11.00πμΠέμπτη 21-10-2021
Σχολικοί αγροί ΛαγκαδίουΣιτοχώρι Δημαρχείο09.00πμ-11.00πμΠέμπτη 21-10-2021
Σχολικοί αγροί ΛευκοτόπουΣιτοχώρι Δημαρχείο09.00πμ-11.00πμΠέμπτη 21-10-2021
Σχολικοί αγροί ΠατρικίουΣιτοχώρι Δημαρχείο09.00πμ-11.00πμΠέμπτη 21-10-2021
Σχολικοί αγροί ΟρέσκειαςΣιτοχώρι Δημαρχείο09.00πμ-11.00πμΠέμπτη 21-10-2021
Σχολικοί αγροί ΣιτοχωρίουΣιτοχώρι Δημαρχείο09.00πμ-11.00πμΠέμπτη 21-10-2021
Σχολικοί αγροί ΧουμνικούΣιτοχώρι Δημαρχείο09.00πμ-11.00πμΠέμπτη 21-10-2021
Δημοτικοί αγροί ΑχινούΣιτοχώρι Δημαρχείο11.00πμ-13.00μμΠέμπτη 21-10-2021
Δημοτικοί αγροί ΣιτοχωρίουΣιτοχώρι Δημαρχείο11.00πμ-13.00μμΠέμπτη 21-10-2021
Δημοτικοί αγροί ΧουμνικούΣιτοχώρι Δημαρχείο11.00πμ-13.00μμΠέμπτη 21-10-2021
Δ.Ε. ΤΡΑΓΙΛΟΥ
Σχολικοί αγροί Αγίου ΔημητρίουΜαυροθάλασσα Δημαρχείο10.00πμ-12.00μμΠαρασκευή 22-10-2021
Σχολικοί αγροί ΑηδονοχωρίουΜαυροθάλασσα Δημαρχείο10.00πμ-12.00μμΠαρασκευή 22-10-2021
Σχολικοί αγροί ΕυκαρπίαςΜαυροθάλασσα Δημαρχείο10.00πμ-12.00μμΠαρασκευή 22-10-2021
Σχολικοί αγροί ΙβήρωνΜαυροθάλασσα Δημαρχείο10.00πμ-12.00μμΠαρασκευή 22-10-2021
Σχολικοί αγροί ΚαστανοχωρίουΜαυροθάλασσα Δημαρχείο10.00πμ-12.00μμΠαρασκευή 22-10-2021
Σχολικοί αγροί ΜαυροθάλασσαςΜαυροθάλασσα Δημαρχείο10.00πμ-12.00μμΠαρασκευή 22-10-2021
Σχολικοί αγροί ΤραγίλουΜαυροθάλασσα Δημαρχείο10.00πμ-12.00μμΠαρασκευή 22-10-2021

Για να προσέλθει κάποιος στον χώρο διενέργειας της δημοπρασίας θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης covid-19. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να εκπροσωπηθεί, με σχετική εξουσιοδότηση, από άτομο που πληροί μία από τις παραπάνω προϋποθέσεις.
Κατά την διάρκεια των δημοπρασιών είναι απαραίτητη η χρήση μάσκας και θα τηρηθούν όλα τα μέτρα κατά της διάδοσης της covid-19

Για να λάβει μέρος κάποιος στη δημοπρασία απαιτούνται να καταθέσει στην επιτροπή  διενέργειας  της δημοπρασίας

  • Υπεύθυνη δήλωση ότι έχει λάβει γνώση των όρων της δημοπρασίας
  • Αστυνομική ταυτότητα η οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό ταυτοποίησης 
  • Ως εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης ορίζεται το ποσό των 50€ με γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας για την καλή εκτέλεση των όρων της δημοπρασίας. Το ποσό θα συνυπολογισθεί και συμψηφισθεί με το μίσθωμα του τελευταίου έτους.
  • Βεβαίωση ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου Βισαλτίας της ΔΕΥΑΒ και του ΤΟΕΒ που ανήκει, ότι δεν είναι οφειλέτης η ότι έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών.
  • Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή δημοπρασίας πριν την έναρξη του διαγωνισμού, παρουσιάζοντας για τον σκοπό αυτό νόμιμο πληρεξούσιο.
  • Να εμφανίσει ενώπιον της Επιτροπής αξιόχρεο εγγυητή

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από τον αρμόδιο υπάλληλο Παναγιώτη Χατζηθωμά Τηλέφωνο 2322020337.