ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Τ.Κ ΑΝΘΗΣ- ΣΗΣΑΜΙΑΣ-ΑΜΠΕΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» ΚΑΙ ΜΕ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 93429.

14 Δεκεμβρίου, 2020 13:49

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε την απόφαση.