Αλλαγή ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του Ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του έργου με τίτλο : «Αναβάθμιση υφιστάμενης αγροτικής οδού στα πλαίσια στήριξης του πρωτογενούς τομέα Δήμου Βισαλτίας» και με α/α συστήματος 93654.

23 Φεβρουαρίου, 2021 15:13

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του Ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του έργου με τίτλο : «Αναβάθμιση υφιστάμενης αγροτικής οδού στα πλαίσια στήριξης του πρωτογενούς τομέα Δήμου Βισαλτίας» και με α/α συστήματος 93654 , ορίζεται η 23-03-2021 , ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.

Δείτε εδώ την σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ετικέτες: ,