Θέσεις εργασίας εποχικού προσωπικού για το ΟΣΔΕ 2021 στην Ένωση Αγροτών Βισαλτίας Σερρών

3 Μαρτίου, 2021 14:35

Από την Ένωση Αγροτών Βισαλτίας Σερρών Κοιν.Σ.Επ, ανακοινώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εργαστούν για το ΟΣΔΕ 2021 μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στα γραφεία της Ένωσης (Κ. Καραμανλή 19 Νιγρίτα 62200) αυτοπροσώπως κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή με συστημένη επιστολή.

Τα δικαιολογητικά (όπως πχ. Αντίγραφο πτυχίου, ΑΦΜ κτλ )θα προσκομισθούν από τους εργαζόμενους μετά την επιλογή τους.

Διάρκεια των αιτήσεων ως τις 26/3/2021.