ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

2 Απριλίου, 2021 12:11

Δημοσιεύτηκε η Συνοπτική Κατάσταση προϋπολογισμού του Δήμου Βισαλτίας για το έτος 2021.