ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

17 Σεπτεμβρίου, 2020 11:58

Με την 01/2013  Απόφαση του Δήμαρχου  Βισαλτίας κ. Δημήτριου Καλαϊτζή ορίστηκαν πέντε (5)  νέοι  Αντιδήμαρχοι του Δήμου Βισαλτίας, με θητεία από 1-1-2013 έως 31-8-2014.

Συγκεκριμένα οι νέοι Αντιδήμαρχοι είναι οι εξής:

Ο κ. Ζέττας  Κωνσταντίνος  του Δημητρίου.

Η κ. Δεληκωνσταντά Λεμονιά του Κωνσταντίνουως Τοπική Αντιδήμαρχο για την Δημοτική Ενότητα Αχινού.

Ο κ. Μικρός Αθανάσιος του Βάϊου, ως  Τοπικός Αντιδήμαρχος για την Δημοτική Ενότητα Βισαλτίας

Ο κ.  Πεχλιβανίδης Παναγιώτης του Ιωάννη, ως Τοπικός Αντιδήμαρχος για την Δημοτική Ενότητα  Τραγίλου.

Ο κ . Τρούπης Χρήστος του Στεργίου,  ως Τοπικός Αντιδήμαρχος για την Δημοτική Ενότητα   Νιγρίτας.

Δείτε την 01/2013 Απόφαση του Δημάρχου Βισαλτίας περί «Ορισμού Αντιδημάρχων  και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων»

Ετικέτες: