ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

24 Δεκεμβρίου, 2020 17:01

Συνέρχεται στην 24 Η Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βισαλτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, της παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ.55 Α/11-03-2020), των υπ΄αριθ.18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020 και 163/33282/29-05-2020 Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί  με τηλεδιάσκεψη ( με χρήση της επίσημης και δωρεάν πλατφόρμας e-presence ( www.epresence.gov.gr )) που προσφέρεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης), την Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020 με ώρα έναρξης 19:00 και ώρα λήξης 21:00.

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται συνολικά 15 Θέματα.