Ένταξη της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΗΦΗ)» Δήμου Βισαλτίας στο Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027», με συνολικό προϋπολογισμό 446.864,60€

1 Ιουλίου, 2024 13:12

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Απόστολου Τζιτζικώστα, εντάχθηκε στην προγραμματική περίοδο 2021-2027, η Πράξη «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Δήμου Βισαλτίας». Η Πράξη έχει ως αντικείμενο τη δημιουργία και την υποστήριξη της λειτουργίας Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων στο Δήμο Βισαλτίας και αφορά στην παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας σε άτομα τρίτης και τέταρτης ηλικίας που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα.


Το ΚΗΦΗ Δήμου Βισαλτίας, θα παρέχει υπηρεσίες καθημερινά σε είκοσι (20) ωφελούμενους, σε μία πρωινή βάρδια λειτουργίας (σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους) και με ωράριο λειτουργίας όπως ορίζεται στην με αρ.
Π1γ/ΑΓΠ/οικ.14963(ΦΕΚ Β΄ 1397/22-10-2001),όπως ισχύει.

Η λειτουργία του ΚΗΦΗ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+), με το ποσό των 446.864,60€.

Ψ8ΔΟ7ΛΛ-Α7Η.pdf-ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ-ΕΝΤΑΞΗ-ΚΗΦΗ

Ετικέτες: