Έγκριση δέσμευσης ποσού 60.000,00 ευρώ από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την υλοποίηση του έργου «επισκευή – συντήρηση κτιρίων υγείας, πρόνοιας και λοιπών Δήμου Βισαλτίας»

28 Ιανουαρίου, 2021 14:50

Άμεση ήταν η ανταπόκριση του Υπουργού Υποδομών Κώστα Καραμανλή σε αιτήματα του Δήμου Βισαλτίας για χρηματοδοτήσεις έκτακτων αναγκών.

Σε συνέχεια της έγκρισης δέσμευσης του ποσού των 60.000,00 ευρώ για την υλοποίηση του έργου «Επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία στις 04 Ιανουαρίου 2021 στο Δήμο Βισαλτίας» από το Υπουργείο Υποδομών, εγκρίθηκε, με την υπ’ αριθ. πρωτ. 21621/27-01-2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου, η δέσμευση επιπλέον 60.000,00 ευρώ για εργασίες συντήρησης δημοτικών κτηρίων.

Με τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση θα γίνουν εργασίες επισκευής και συντήρησης Δημοτικών κτιρίων Υγείας, Πρόνοιας και λοιπών, που αφορούν κυρίως σε αγροτικά ιατρεία, σε δημοτικά και σχολικά κτίρια.