ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 2013

17 Σεπτεμβρίου, 2020 11:57
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ           ΘΕΜΑ
02-01-201301/2013 Ορισμός Αντιδημάρχων  και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
02-01-2013 02/2013 Ορισμός ως Διατάκτη του Αντιδημάρχου κ.Τρούπη Χρήστου του Στεργίου
02-01-201303/2013 Εξουσιοδότηση υπογραφών                             
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Ετικέτες: