Δημοτικές Επιχειρήσεις

Κοινοφελής Επιχείρηση
Η «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» προήλθε από τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις των άρθρων 103 και 109 του Ν. 3852/2010 των κάτωθι τεσσάρων (4) υφισταμένων Κοινωφελών Επιχειρήσεων με την επωνυμία: 1. Δημοτική Κοινωνική Επιχείρηση Δήμου Νιγρίτας (ΦΕΚ 2022/11.02.008/τεύχος Β΄ και τροποποίηση στο ΦΕΚ 137/2912009/τεύχος Β΄) 2. Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Βισαλτίας (ΦΕΚ 246/09.03.2010/τεύχος Β΄) 3. Δημοτική Κοινωφελής […]
Δ.Ε.Υ.Α Βισαλτίας
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης- Αποχέτευσης – Άρδευσης Δήμου Βισαλτίας (ΔΕΥΑΒ) προήλθε από τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της ΔΕΥΑ Νιγρίτας στα διοικητικά όρια του Καλλικρατικού Δήμου Βισαλτίας και εξυπηρετεί το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων του διευρυμένου Δήμου. Αποτελεί μια σύγχρονη και ευέλικτη δημοτική επιχείρηση κοινωφελούς χαρακτήρα, με στόχο την παροχή στους καταναλωτές νερού υψηλής ποιότητας και επαρκούς ποσότητας, […]