Διακηρύξεις

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού εσωτερικών χώρων και παιχνιδιών αύλειου χώρου παιδικών σταθμών»
Ο  Δικαιούχος Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Βισαλτίας διακηρύττει ότι την 14η  του μηνός  Μαρτίου  του έτους  2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30  π.μ. λήγει η προθεσμία υποβολής των προσφορών στα πλαίσια της διακήρυξης που διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και του Ν.4782/2021 , κ.α.  όπως τροποποιήθηκαν και […]
Αλλαγή ημερομηνίας για τον διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου
Αλλαγή καταληκτικής ημερομηνίας για τον διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου, λόγω αναβάθμισης των συστημάτων ΕΣΗΔΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ. Δείτε την σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής παρακάτω:
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 4 ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ”
Κάντε κλικ εδώ για να δείτε το σχετικό έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Έργων:
Διακήρυξη διαγωνισμού για την Προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλώσιμων
Ο Δήμαρχος Βισαλτίας διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς ανά τμήμα, βάσει τιμής, για τη Σύναψη Σύμβασης προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» σύμφωνα με την […]
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 4 ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, για τη Σύναψη Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 4 ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.: 13319/24/11/2021 Διακήρυξη. Αναθέτουσα Αρχή είναι ο ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ με […]
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙΟΥ O Δήμαρχος Βισαλτίας προκηρύσσει την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εργολάβου υλοτομίας καυσόξυλων δρυός και λοιπών πλατύφυλλων, έτους 2021, του Δημοτικού δάσους Αηδονοχωρίου. 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΒΕΡΓΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΒΕΡΓΗΣ O Δήμαρχος Βισαλτίας προκηρύσσει την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εργολάβου υλοτομίας καυσόξυλων δρυός και λοιπών πλατύφυλλων, έτους 2021, του Δημοτικού δάσους Βέργης. 
Προκήρυξη δημοπρασίας του έργου: «Επισκευές-Συντηρήσεις Δημοτικών οδών»
Ο Δήμος Βισαλτίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Επισκευές-Συντηρήσεις Δημοτικών οδών» με προϋπολογισμό: 259.236,16 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας οδοποιίας προϋπολογισμού 208.850,32 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ-ΟΕ & απρόβλεπτα).Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου «Επισκευές-Συντηρήσεις Δημοτικών οδών», με βάση τη […]
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Περίληψη Διακήρυξης πρόχειρης φανερής δημοπρασίαςΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣΠροκηρύσσει την διενέργεια πρόχειρης πλειοδοτικής δημοπρασίας,  ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, για την εκμίσθωση διάρκειας 4 ετών τα σχολικά και δημοτικά αγροτεμάχια του Δήμου για αγροτική καλλιέργεια σε τόπο, ώρα και ημερομηνία όπως παρακάτω: Δ.Ε. ΝΙΓΡΙΤΑΣ Αγροτεμάχια Τόπος διεξαγωγής […]
  • Kατηγορίες