Διακηρύξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ»
Διακήρυξη δημοπρασίας του έργου: “Αποκαταστάσεις δημοτικών οδών Δήμου Βισαλτίας” Ο Δήμος Βισαλτίας Ν. Σερρών προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» με προϋπολογισμό: 500.000,00 € (με ΦΠΑ 24%). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας οδοποιίας προϋπολογισμού 391.909,74 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ-ΟΕ & απρόβλεπτα). Ο […]
Διαγωνισμός για την «Διαχείριση Ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών,Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)»
Ο Δήμος Βισαλτίας διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω τηςηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, για τηνυπηρεσία «Διαχείριση Ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών,Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)» προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ και διάρκειασύμβασης από την ημερομηνία της υπογραφής της και έως 31/12/2024 ή έως τηνεξάντληση του συμβατικού ποσού (όποιο από τα δύο επέλθει πρώτο). Ηημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι 25/09/2023 […]
Αναβάθμιση παιδικών χαρών Τ.Κ Ανθής-Σησαμιάς-Αμπέλων Δήμου Βισαλτίας
Ανακοίνωση για το έργο με τίτλο «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Τ.Κ Ανθής-Σησαμιάς-Αμπέλων Δήμου Βισαλτίας» του οποίου η δημοπρασία βρίσκεται σε εξέλιξη και έχει καταληκτική ημερομηνία λήξης προσφορών 18 – 08 – 2023, στον αριθμό συστήματος του διαγωνισμού έχει προστεθεί το ,1 δηλαδή ο αρχικός Α/Α ήταν 201733 και έγινε 201733,1.
Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΕΠ»
Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΕΠ» Ο Δήμος Βισαλτίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΕΠ  » με προϋπολογισμό: 82.030,96 € (με  ΦΠΑ 24%).
Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου: «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Τ.Κ. Ανθής – Σησαμιάς – Αμπέλων Δήμου Βισαλτίας»
Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου: «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Τ.Κ. Ανθής – Σησαμιάς – Αμπέλων Δήμου Βισαλτίας» Ο Δήμος Βισαλτίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Τ.Κ Ανθής-Σησαμιάς-Αμπέλων Δήμου Βισαλτίας» με προϋπολογισμό: 128.861,43 €.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση λειτουργίας και εκμετάλλευσης του κυλικείου Γυμνασίου Δημητριτσίου
Η Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Βισαλτίας προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την μίσθωση του κυλικείου Γυμνασίου Δημητριτσίου.Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου «Αθανάσιος Κασακόγιας» 2oς όροφος –οδός Ηρώων 2, στις 28 Αυγούστου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00πμ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει […]
Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια λιπαντικών του Δήμου Βισαλτίας για τα έτη 2024-2025
Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια λιπαντικών του Δήμου Βισαλτίας για τα έτη 2024-2025 Ο Δήμος Βισαλτίας διενεργεί διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, για την προμήθεια λιπαντικών του Δήμου Βισαλτίας για τα έτη 2024-2025. Ο προϋπολογισμός του Διαγωνισμού είναι 59.837,44€ ευρώ με το Φ.Π.Α. και η σύμβαση χωρίζεται σε […]
Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΦΟΡΤΩΤΗ»
Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΦΟΡΤΩΤΗ» Ο Δήμος Βισαλτίας διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια ενός καινούργιου ελαστικοφόρου εκσκαφέα φορτωτή. Ο προϋπολογισμός του Διαγωνισμού είναι 138.880,00€ ευρώ με το Φ.Π.Α. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι 18/08/2023 και ώρα 15:00.
Eπαναληπτικός δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός για την μίσθωση του κυλικείου Δημοτικού Σχολείου Μαυροθάλασσας
Η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Βισαλτίας προκηρύσσει επαναληπτικό δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την μίσθωση του κυλικείου Δημοτικού Σχολείου Μαυροθάλασσας . Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου «Αθανάσιος Κασακόγιας» 2 Ος όροφος –οδός Ηρώων 2 , στις 17 Ιουλίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00πμ. κατά την οποία λήγει η […]
  • Kατηγορίες