ΔΙΑΚΥΡΗΞΕΙΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Τ.Κ ΑΝΘΗΣ-ΣΗΣΑΜΙΑΣ-ΑΜΠΕΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ»
Ο Δήμος Βισαλτίας Ν. Σερρών προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Τ.Κ Ανθής-Σησαμιάς-Αμπέλων Δήμου Βισαλτίας» με προϋπολογισμό: 128.861,43 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%) . Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας οικοδομικά προϋπολογισμού 87.161,55 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ-ΟΕ & απρόβλεπτα) & ηλεκτρομηχανολογικά προϋπολογισμού 16.026,17 € (δαπάνη […]
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΒΕΡΓΗΣ
Τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη του αναδόχου υλοτόμου της συστάδας 1γ του Δημοτικού Δάσους Βέργης που ανέρχεται σε 2.702 χκμ κυρίως δρυός, προερχόμενη από το συνολικό ξυλαπόθεμα της συστάδας 1γ. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στο Δημοτικό κατάστημα Νιγρίτας στις 27/10/2020 και ώρα 10.30πμ έως 11.00πμ. Αν η δημοπρασία […]
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙΟΥ
O Δήμαρχος Βισαλτίας προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη του αναδόχου υλοτόμου της συστάδας 3β(1/2) του Δημοτικού Δάσους Αηδονοχωρίου που ανέρχεται σε 2.388,00 χκμ κυρίως δρυός, προερχόμενη από το συνολικό ξυλαπόθεμα της συστάδας 3β(1/2). Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στο Δημοτικό κατάστημα Νιγρίτας στις 27/10/2020 και ώρα 11.00πμ έως 11.30πμ. […]
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ (ΟΜΑΔΑ Α) » ΚΑΙ «ΚΟΠΗ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ (ΟΜΑΔΑ)
Ο Δήμος Βισαλτίας διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. www.promitheus.gov.gr, για την παροχή της υπηρεσίας «Συντήρηση πρασίνου κοινοχρήστων χώρων, αθλητικών εγκαταστάσεων, σχολείων και οδών (Ομάδα Α) » και «Κοπή υψηλών δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Βισαλτίας (Ομάδα Β), για 1 έτος + 1 έτος με προαίρεση, με εκτιμώμενη αξία 84.177,40 χωρίς Φ.Π.Α. […]
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» .
Ο Δήμαρχος Βισαλτίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την υπηρεσία «ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» . Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Βισαλτίας www.dimosvisaltias.gr. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα γραφεία του Δήμου Βισαλτίας (Ηρώων 2 Νιγρίτα, ΤΚ 62200) και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες […]
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 240.000,00€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
Ο Δήμος Βισαλτίας διενεργεί ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. www.promitheus.gov.gr, για την προμήθεια τεσσάρων (4) βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης σε κάδο κοινής χρήσης των ΟΤΑ, στεγανά, με κάδους ανακύκλωσης και σύμμεικτων, το καθένα, πλήρως τοποθετημένα που θα χρησιμοποιούνται για την ρίψη απορριμμάτων από τους πολίτες. Ο προϋπολογισμός του Διαγωνισμού […]
AΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ο Δήμος Βισαλτίας πρόκειται να προβεί στην ανάθεση προμήθειας προκατασκευασμένων στοιχείων αστικού εξοπλισμού επενδύσεων καθιστικών χώρων για τους ημικυκλικούς καθιστικούς χώρους των κεντρικών πλατειών Νιγρίτας και Μαυροθάλασσας σύμφωνα με τη συνημμένη τεχνική περιγραφή. Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε την πρόσκληση. Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε την τεχνική περιγραφή.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ – ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ»
Ο Δήμος Βισαλτίας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά για το Έργο : «Καταγραφή και επιστημονική παρακολούθηση ειδών και πληθυσμού κουνουπιών –καταγραφή κρουσμάτων μολυσματικών ασθενειών σε ανθρώπους και ζωικό κεφάλαιο –Έλεγχος υπολειμματικότητας σκευασμάτων, στην περιοχή του Δήμου Βισαλτίας» Το συνολικό κόστος της υπηρεσίας θα ανέλθει στο ύψος των #7.200,0€# (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ […]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ»
Ο Δήμος Βισαλτίας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά για το Έργο : «Υπηρεσίες ψεκασμού για την καταπολέμηση κουνουπιών στην περιοχή του Δήμου Βισαλτίας» Το συνολικό κόστος της υπηρεσίας θα ανέλθει στο ύψος των #24.800,0€#(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ24%). ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΧΡΙ 23-06-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:30 Μ.Μ Περισσότερες πληροφορίες: πρόσκληση
  • Kατηγορίες