Αποφάσεις Δημάρχου

ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ Με απόφαση του Δημάρχου Βισαλτίας, Αθανάσιου Μασλαρινού, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ από σήμερα Σάββατο 16/10 στις 09:00π.μ. και ΓΙΑ 48 ΩΡΕΣ στο οδικό δίκτυο Σησαμιάς – Βέργης, από την εκκλησία και μετά και Βέργης – Τριανταφυλλιάς, λόγω επικινδυνότητας!Μετά από ανακοίνωση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου […]
Μετακίνηση Δημοτικής Υπαλλήλου και ανάθεση καθηκόντων Δημοτικού Εισπράκτορα
Με την υπ’ αριθμό 419/2021 απόφαση Δημάρχου μετακινείτε Δημοτική Υπάλληλος και ανατίθενται καθήκοντα Δημοτικού Εισπράκτορα. Διαβάστε παρακάτω την Απόφαση:
Ανάθεση καθηκόντων εισπράκτορα για την Δημοτική Ενότητα Αχινού
Με την υπ’ αριθμό 418/2021 απόφαση ο Δήμαρχος Βισαλτίας αναθέτει στον κ. Κατσαβούνη Παύλο του Ανέστη του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού με βαθμό Α’ καθήκοντα Δημοτικού Εισπράκτορα για την Δημοτικού Εισπράκτορα για την Δημοτική Ενότητα Αχινού. Διαβάστε παρακάτω την απόφαση:
Παράταση θητείας Αντιδηµάρχων Βισαλτίας
Ο ∆ήµαρχος Βισαλτίας με την Α Π Ο Φ Α Σ Η 375/2021, παρατείνει την θητεία των κατωτέρω Δημοτικών Συμβούλων ως Αντιδημάρχων, από: 01-09-2021 έως: 06-11-2021, ορίζοντας τους εκ νέου, ως ακολούθως: Τον κ ΑΔΑΜΟΥΔΗ  ΙΩΑΝΝΗ καθ’ ύλην Αντιδήµαρχο ∆ιοικητικών Λειτουργιών. τον κ. ΒΑ∆ΙΚΟΛΙΟ ΘΕΟ∆ΩΡΟ καθ’ ύλην Αντιδήµαρχο Υποδοµών τον κ. ΜΠΙΜΠΛΙΑ ΘΩΜΑ καθ’ ύλην Αντιδήµαρχο […]
Πρόσληψη Ειδικής συνεργάτιδος – δημοσιογράφου Δημάρχου
Με την 292/2021 Απόφασή του, ο Δήμαρχος Βισαλτίας κ. Αθανάσιος Μασλαρινός, προέβη στην Πρόσληψη Ειδικής Συνεργάτιδος – δημοσιογράφου για την επικουρία του κατά την άσκηση των καθηκόντων του σε θέματα, Επικοινωνίας, Εξωστρέφειας και Δημοσιογραφικής Προβολής του Δήμου Βισαλτίας και των εποπτευόμενων Ν.Π. του. Δείτε παρακάτω την σχετική απόφαση:
Μετάθεση της ώρας έναρξης λειτουργίας (κατά μία ώρα αργότερα) όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου Βισαλτίας, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 47/2021 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06- 2010) τ. Α΄ «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης». Την υπ’ αριθμ. 61/30-12-2010 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Άσκηση αρμοδιοτήτων από τους Δήμους από την 1η Ιανουαρίου 2011 του Προγράμματος […]
Μετάθεση της ώρας έναρξης λειτουργίας (κατά μία ώρα αργότερα) όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου Βισαλτίας, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 45 /2021 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06- 2010) τ. Α΄ «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης». Την υπ’ αριθμ. 61/30-12-2010 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Άσκηση αρμοδιοτήτων από τους Δήμους από την 1η Ιανουαρίου 2011 του […]
Κλείσιμο του Νηπιαγωγείου T.K. Τριανταφυλλιάς και των Σχολικών Μονάδων Τ.Κ. Δημητριτσίου λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης- ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 9/2021
Με απόφαση Δημάρχου, θα παραμείνει κλειστό το Νηπιαγωγείο Τριανταφυλλιάς και όλες οι Σχολικές Μονάδες Δημητριτσίου του Δήμου Βισαλτίας, τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021, προκειμένου να προφυλαχθούν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί από τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, καθώς λόγω διακοπής της ηλεκτροδότησης, εξαιτίας σημαντικής και πολύωρης βλάβης στο δίκτυο της  ΔΕΗ δεν θα είναι δυνατή η […]
Καθορισμός νέων χώρων λειτουργίας παράλληλων υπαίθριων αγορών του νόμου 4497/17 (Α’ 171), σε περιοχή ευθύνης του Δήμου Βισαλτίας
  • Kατηγορίες