Απασχόληση

ΑΠΟ 1/7/2011 ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ»
Ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2011, η υποβολή επενδυτικών σχεδίων για ένταξη στο Ειδικό Καθεστώς «Επιχειρηματικότητα των Νέων» στο πλαίσιο του νέου Επενδυτικού Νόμου. Με τον τρόπο αυτό υλοποιείται η δέσμευση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για ουσιαστική προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων, καθώς, σε συνδυασμό και με το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα», […]
14Η ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ ε λ τ ί ο Τ ύ π ο υ Στα πλαίσια διεξαγωγής της 14ης Αμφικτιονίας των Εθελοντών Αιμοδοτών Ελλάδας και της παράλληλης διοργάνωσης των ” Γερακινείων 2016” στο Δήμο Βισαλτίας θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εκδηλώσεις: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02-09-2016 Ώρα 20:30. Άφιξη της ”φλόγας της αγάπης” στην Κεντρική πλατεία της Τερπνής.Τη φλόγα μεταφέρουν Λαμπαδηδρόμοι ιππείς […]
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Ο Δήμαρχος Βισαλτίας,προκηρύσσει την διαδικασία για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης. Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης, ο οποίος αποτελεί θεσμό διαμεσολάβησης μεταξύ πολιτών, επιχειρήσεων και ΟΤΑ, επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας. Η διαδικασία για την επιλογή του «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης» αρχίζει από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας […]
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ
Ο Πρόεδρος του ΔΗ.Κ.Κ.Π.Π.Π.Α. Δήμου Βισαλτίας ανακοινώνει την άμεση πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας δυο (2) μηνών για την κάλυψη εποχικών, παροδικών και πρόσκαιρων αναγκών στο Παιδικό Σταθμό Μαυροθάλασσας. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.   
ΔΙΜΗΝΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ
Ο Πρόεδρος του ΔΗ.Κ.Κ.Π.Π.Π.Α. Δήμου Βισαλτίας Έχοντας υπόψη :1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87Α, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007) περί πρόσληψης προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή […]
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Εκδόθηκε ο τελικός Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας των επιτυχόντων προσληπτέων, της υπ’ αριθμ. 8965/21-08-2020 Ανακοίνωσης του Δήμου Βισαλτίας. Ο Πίνακας αφορά στους επιτυχόντες, για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων, που θα απασχοληθούν στην καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Βισαλτίας. Δείτε τον ΤΕΛΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΣΜΕ 1 / 2020 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗ.Κ.Κ.Π.Π.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου, συνολικά ενός (1) ΠΕ Παιδιάτρου, για την ιατρική παρακολούθηση και φροντίδα των παιδιών προσχολικής ηλικίας που φιλοξενούνται στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ», που εδρεύει στη Νιγρίτα, […]
  • Kατηγορίες