ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΡΙΩΝ (03) ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

18 Δεκεμβρίου, 2020 18:25

Με την 500/2019 Απόφασή του, ο Δήμαρχος Βισαλτίας κ. Αθανάσιος Μασλαρινός, προέβη στην Πρόσληψη Ειδικής Συνεργάτιδος , με σκοπό την συμβουλευτική υποστήριξή του, σε θέματα σε θέματα τεχνικών έργων.του Δήμου Βισαλτίας.

Δείτε ΕΔΩ την σχετική Απόφαση.

Με την 501/2019 Απόφασή του, ο Δήμαρχος Βισαλτίας κ. Αθανάσιος Μασλαρινός, προέβη στην Πρόσληψη Ειδικής Συνεργάτιδος , με σκοπό την συμβουλευτική υποστήριξή του σε θέματα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Βισαλτίας.

Δείτε ΕΔΩ την σχετική Απόφαση.

Τέλος, με την 502/2019 Απόφασή του, ο Δήμαρχος Βισαλτίας κ. Αθανάσιος Μασλαρινός, προέβη στην Πρόσληψη Ειδικής Συνεργάτιδος με σκοπό, την συμβουλευτική υποστήριξή του, σε θέματα Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων, Διεθνών Σχέσεων, Διοργανώσεων και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης που αφορούν το Δήμο Βισαλτίας και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού.

Δείτε ΕΔΩ την σχετική Απόφαση.

Ετικέτες: